Kasım 23, 2023 admin

Vurun Timüs Bezine

Timüs, kemik iliği gibi birincil lenf organlarından biridir. Tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda ve soluk borusunun önünde, üst mediastende ve alt mediastenin ön kısmında bulunur. Alt kısmı 4. kaburgaya kadar ulaşır. Önünde sternum, arkasında perikard ve arcus aorta bulunur, iman tahtası denen göğüs kafesinin hemen altında ve soluk borusunun önündedir. Yaşamın erken dönemlerinde büyük ve koyu kırmızı renkli olup, yaşla birlikte küçülerek önce griye, sonra da yağ dokusu infiltrasyonu ile birlikte sarıya dönüşür.

Timüs bezi, insanın bağışıklık sisteminin merkezidir. Yani, bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir.

Doğumdan önce ve doğumdan hemen sonra kemik iliğinden köken alan T lenfositler, timusa göç ederler. Timusa giren T hücreleri ya da diğer adıyla timositler, önce kortekse yerleşirler. Timus, T hücrelerinin son farklılaşma ve seçilme yeridir. Antijenlere yanıt vermeyen ya da kendi vücut antijenlerine yanıt veren hücreler, apoptozis ile ortadan kaldırılır. Apoptozis, programlanmış hücre ölümünün ana tiplerinden biridir. Bu tip, vücutta ihtiyaç duyulmayan veya anormalleşmiş hücrelerden kurtulmanın normal yoludur. -Örneğin, gelişen bir embriyoda insan parmaklarının farklılaşması için, parmaklar arasındaki hücrelerin apoptoz başlatması gerekir ki, parmaklar birbirinden ayrılabilsin- Çünkü, eğer bu lenfositler ortadan kaldırılmazsa otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Bu insan vücudunda çok önemli bir çalışmadır.

Timusta üretilen lenfositler, kazanılmış bağışıklık için temel öneme sahip T lenfositlerdir.

Timüs, yaşla birlikte gerileyen bir organdır. Ayrıca kortikosteroid hormonlarının uyarılarına açıktır. Kortikosteroidler, lenfosit sayısının azalmasına, mitoz hızında düşmeye ve kortekste bozulmaya sebep olur. Hipofizden salgılanan ACTH’da benzer bir etkiye sahiptir. Fazla heyecan, stres gibi durumlarda timüs bezi atrofiye uğrayarak görevini yapamaz hale gelebilir, o zaman da immun cevap geriler. Ama stresten uzak yaşayanların timüs bezlerinin ileri yaşlarda bile hala ceviz büyüklüğünü koruması, bilimin henüz çözemediği gizemlerden biridir.

Bir çok kişi bu bezden habersizdir ve bu bez hakkında bilgi sahibi değildir. Timüs bezi, insan hayatını uzatır, sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmamızı sağlar bu yüzden de insan hayatı ve yaşamı için son derece önemlidir. Bu bez ne kadar sıklıkla titreşirse, kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar, ayrıca geç yaşlanır.

Timüs bezi, yaşamdan ve yaptıklarımızdan haz alma duygularının, konuşma ve gülümsemenin ana kaynağıdır. Beyni uyararak konuşmayı ve gülümsemeyi aktivite eder. İlgili sinirleri, kasları ve hücreleri harekete geçirir.

Timüs bezi ne kadar çok titreşirse kişi o kadar sağlıklı ve bağışıklık sistemi sağlam olur. Anadolu’da ağıt yakan kadınlar içgüdüsel bir refleksle göğüslerine vururlar. Bu, beynin otomatik gerçekleştirdiği bir davranıştır. Kişi göğsüne vururken timüs bezini titreştirir ve üzüntüden kaynaklanabilecek direnç kaybının önüne geçilmiş olur. Bunu harekete geçiren şey “Dynamis” de denilen “Yaşam Gücü”dür.

Timüs bezinde meydana gelecek titreşimlerin sıklığı, kişinin genç ve sağlıklı yaşamasını destekler. Üzüntü ve stres anında iki göğsünüzün ortasına yapabileceğiniz hafif dokunuşlarla Timüs bezinin titreşmesini sağlayarak direnç kaybını en aza indirebilirsiniz.

Timüs bezinin sağlıklı kalabilmesi ve görevini tam yapabilmesi için, Hipofiz bezi yeterli Endorfin ve Serotonin salgılamalıdır. Endorfin ve Serotonin salgıları, Tiroit bezi, Timüs bezi ve Kalbe akarak sükunet, huzur ve mutluluk duygusu yaratırlar. Yani, Endorfin ve Serotonin salgıları, Timüs bezinin, kalbin ve dolayısıyla vücudun enerji, huzur ve mutluluk kaynağıdır.

-Timusu uyarmanın birinci yolu gülmektir. Yani gerçek, içten, sıcak bir gülüş, bir kahkaha. Çünkü kahkaha göğüs kafesini oynattığı için bu bezi harekete geçirir. Her gülüşle timus bezi aktive olur. Her aktive olduğunda bedenimize kimyasal dalgalar göndererek kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Yapılan araştırmada gülmenin, timusu ve beynin değişik haz bölgeleriyle bağlantısı olan kasları harekete geçirdiği ve insanda haz duygusu yarattığı kanıtlanmıştır.

-Timusu uyarmanın ikinci yolu iki parmakla veya avuçla timusun üzerine gelen noktaya vurmak, yani elle uyarmaktır, tıpkı, ağıt yakan kadınların yaptığı gibi.

-Timusu uyarmanın üçüncü yolu ise dilin üst dişlerin arkasında damağa ve ağzın tavanına değdirilmesidir. “Unutulan Timüs” isimli kitabın yazarı Dr. John Diamond, dilin bu pozisyona getirilmesinin sol ve sağ beyin loblarını dengeye getirdiğini tesbit etmiştir. Ayrıca, Ayurveda’da da bu bölgeden “ateş noktası” diye bahsedilir.

Sonuç olarak; kahkaha bağışıklık sistemini güçlendirir ve sizi genç tutar. Hayata daima gülümseyerek bakın ve bol bol kahkaha atın. Ve de unutmayın:

“Vurun Timüs Bezine !”*

* Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” isimli kitabına göndermedir

YAŞA GÖRE TİMUS BEZİ AĞIRLIĞI

Doğum 15 gram

Ergenlik 35 gram

25 yaş 25 gram

60 yaş <15 gram

70 yaş 5 gram

  • Hayat paylaştıkça güzelleşsin