Ağustos 10, 2023 admin

Homeopati Nedir?

Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemidir.

İlk olarak Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından 1796 yılında uygulanmaya başlanmış olan homeopatide, ilaçlar arka arkaya defalarca seyreltilerek hazırlanır. Seyreltme işlemi sonunda hazırlanan ilaç, genellikle aktif maddeden bir adet molekül bile barındırmayabilir. Homeopatik ilaçlar remedi olarak adlandırılır.

Dr.Samuel Hahneman’ın yazmış olduğu ve Homeopatinin tüm esaslarını çok detaylı bir şekilde anlatan kitabı ORGANON’un ilk paragrafı bize hem homeopatiyi hem de klasik tıbbı çok güzel özetler.

Paragraf 1

“Bir hekimin en yüce ve tek görevi hastayı sağlığına kavuşturmaktır. Tedavi etmek (iyileştirmek) işte budur.”

Dr.Samuel HAHNEMAN

Kişi normal hayatını yaşarken kendinde farkettiği/hissettiği/gördüğü bir şikayetle doktoruna başvurur. İyileşmek istediği için doktorundan yardım ister. Doktorundan beklediği; gerekli tetkikleri, tahlilleri ve araştırmaları yaparak kişinin şikayetine bir tanı koyması yani hastalığı tanımlaması ve kişiyi kalıcı olarak sağlığına kavuşturmasıdır. Doktoru gereken tüm tahlil ve tetkiklerden sonra kişinin hastalığına bir teşhis koyar, gereken tedavi protokolünü belirler ve hastaya kullanması gereken ilaçları reçeteler. Hasta ilaçlarını kullanır, tedavi bitiminde doktoruna kontrole gider ve hastalığının biteceği güne kadar süreç böyle işler. Ve finalde hastalık biter.

Peki gerçekten böyle midir?

Günümüz klasik tıp uygulamalarında hemen hemen tüm akut yani ani gelişen durumlarda böyledir. Bir yeriniz kesilir, bir kemiğiniz kırılır, bir yeriniz morarır, gıda zehirlenmesi yaşarsınız, alerji olursunuz, bir yeriniz yanar vb. Tüm bunlar akut durumlardır ve klasik tıp bakış açısı sizi sağlığınıza kavuşturur.

Ya diğer hastalıklar? Günümüz insanının en büyük problemi olan otoimmün ve kronik hastalıklarda maalesef durum böyle değildir.

Diyelim kişiye hipertansiyon, guatr, romatizma, astım, egzema, vitiligo, Tip I Diyabet, Romatoid Artrit, Sedef Hastalığı (Psoriazis), Multipl Skleroz (MS), Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBS), Myastenia Gravis gibi otoimmün ve kronik bir hastalık teşhisi kondu.

Doktoru hastalığı teşhis ettikten sonra kişiye ilaçlarını reçete edecek ve bu ilaçları hayat boyu kullanması gerektiğini söyleyecektir.

O zaman işte sormamız gereken soru şudur: Bu tedavi etmek midir?

Klasik tıp sadece bunu biliyorsa ve başka bir seçenek yoksa bunu hastaya dayatmak büyük bir haksızlık değil midir? Kişinin hayat boyu ilaç kullanma zorunluluğunu “şifa” olarak sunmak vicdanlara aykırı değil midir?

Gerçek tedavi ve iyileşme, kişinin en kısa sürede tamamen iyileşmesi ve hayatı boyunca o hastalığı bir daha yaşamaması değil midir?

İyileşmenin gerçek tanımı bu değil midir?

Başka bir seçenek var mıdır?

İşte bundan tam 200 yıl önce Dr.Samuel Hahneman bu soruyu sormuş ve bu sorunun cevabını Homeopati tedavi sistemini geliştirerek vermiştir.

Homeopatinin tüm detaylarını anlattığı Organon isimli eserinin ilk paragrafı işte bu tedavi metodu ile ilgilidir.

Kronik ve otoimmün hastalıklarda kişiyi ömür boyu ilaç kullanımına mahkum etmek aslında bir tedavi değil sadece hayatı idame yöntemidir. Kişiye herhangi bir iyileşme sunulamayacağı için hayatını idame ettirebileceği tek seçenektir.

Oysa bir doktorun öncelikli amacı kişiyi sağlığına kavuşturmak ve kalıcı olarak iyileştirmektir.

İlk paragrafta Hahneman, doktorlara asli görevlerini hatırlatır ve onları bir anlamda sorgulamaya davet eder; Tedavi ne demektir?

Bu soruya açık yüreklilikle cevap veren bir doktorun homeopatiye kayıtsız kalması mümkün olmayacaktır.

Homeopati kişiye tüm semptomlarının tedavi edildiği kalıcı bir iyilik ve sağlık hali sunmayı hedefler. Tam anlamıyla iyileşme budur. Mümkün olan en kısa sürede ve en az ilaç ile kişiyi tamamen iyileştirmek temel amaçtır.

Bu sorgulama belki de birçok kişiyi iyileştirecek ve kalıcı sağlığa kavuşturacaktır.

Şifa olsun.

  • Hayat paylaştıkça güzelleşsin